OVERVÅGNING

Overvågning er et af de vigtigste redskaber for livvagter og sikkerhedsfolk. Overvågning er med til udvide vores fysiske rækkevidde, og sætter os i stand til at opdage uønskede hændelser, inden de iværksættes eller meget tidligt i forløbet. På den måde kan vi enten forebygge eller undvige hændelsen. 

Find det næste planlagte kursus i vores kursuskalender, hvor du også  kan tilmelde dig. Kan du ikke finde det ønskede kursus, eller har du nogle spørgsmål,  så er du velkommen til at kontakte os. 

Covert surveillance & Surveillance detection

Det vigtigste redskab for enhver sikkerhedsvagt er, at kunne erkende en mulig trussel inden den opstår. Det bedste redskab til at gøre dette er surveillance detection (genkendelse af fjendtlig overvågning).

Kurset omhandler alle aspekter indenfor overvågning og skygning. Du vil få gode, efterprøvede værktøjer som også kan anvendes i forbindelse med udførelsen af detektiv arbejde og SD-arbejde (erkendelse af fjendtligsindet overvågning). Du vil lære de forskellige teknikker, som anvendes til overvågning, og under de praktiske øvelser i byen vil du få afprøvet disse teknikker i et større øvelsesscenarie.

SIRAS er en af de mest erfarne virksomheder i Europa indenfor skjult overvågning og grundlægger af ESAS, som anvendes er flere ambassader. 

Formål
Formålet er at give kursisten en sådan viden og færdigheder at han/hun succesfuldt kan skygge samt overvåge en person, køretøj eller lokalitet. Samt implementere surveillance detection i forbindelse med sikkerhedsarbejde.

Varighed 4 dage - Pris: kr 7.500,-

Surveillance Kursus modul 2

Kurset er designet til teams og personer, der ønsker at vedligeholde og forbedre deres evner indenfor overvågning og surveillance detection. Kurset er bygget op om et antal opgaver, som afspejler de opgaver vores operative teams har løst gennem årene. Anvendelsen af reelle opgaveeksempler er en af de mest effektive metoder til at forbedre kursistens evner, og den giver dig mulighed til at få indblik i SIRAS operative erfaring.

Pris: kr 21.900,-