Livvagt

Hvad er en livvagt

HVAD ER EN LIVVAGT / BODYGUARD ?

Det er et spørgsmål, vi ofte møder, når vi er ude for at holde foredrag om sikkerhedsbranchen.

En livvagt eller bodyguard er en person, som har modtaget en særlig træning, og er ansat til at beskytte et andet menneske.
På denne side har vi forsøgt at besvare nogle af de mest almindelige spørgsmål angående jobbet som livvagt, og hvordan man bliver livvagt.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er velkommen til at sende dem til os på info@sirasacademy.com eller skrive til os på vores Facebook side: Siras Academy

Jobbet som livvagt / bodyguard

Livvagt i den private sektor vs. den offentlige sektor

Forskellen på at arbejde som livvagt i den private sektor kontra at arbejde som livvagt i den offentlige kan være stor.
En offentligt ansat livvagt er ofte politimand og ansat som tjenestemand. Han har som regel modtaget en ekstra livvagtsuddannelse. Han har generelt en fast lav til middel løn. Under livvagtstjenesten har han mulighed for, at trække på andre offentlige ressourcer, og får tildelt en vis mængde udstyr herunder en pistol.

Den privatansatte livvagt kan være ansat hos et sikkerhedsfirma, eller arbejde som freelance livvagt. Arbejder man som freelance livvagt, vil man til tider have mulighed for at tjene en meget høj løn. I løbet af et år vil der typisk være måneder, hvor man ikke har arbejde eller holder ferie. Derfor skal lønnen også kunne række, til de uger hvor man ikke arbejder. Livvagten skal selv sørge for alle de praktiske ting som planlægning, informations indhentning, økonomi, forsikringer etc.

Livvagtsuddannelsen

For at kunne varetage jobbet som livvagt kræver det, at du har en god grundlæggende livvagtsuddannelse. Man ser ofte store, brede fyre, som arbejder som livvagt uden at have nogen form for livvagtsuddannelse. Det kan være falsk tryghed for klienten og vil være fatalt den dag, der er en reel trussel. Der er en del udbydere af livvagtsuddannelser, men desværre også mange useriøse. I dag kræver det ikke meget, at lave en hjemmeside og skrive at man tilbyder livvagtsuddannelse. Det kan ikke afvises, at der er en form for prestige i at skrive, at man tilbyder livvagtsuddannelse. Det er derfor meget vigtigt, at man undersøger udbyderen lidt nærmere, for at finde ud af om der er et reelt firma bag hjemmesiden og at firmaet har de rette kompetencer. Der er desværre flere eksempler på, at enkeltpersoner har oprettet et CVR nr. og så forsøger at skabe sig en forretning på at uddanne andre uden at have den rette baggrund for det.

Du kan læse om vores livvagtsuddannelse og de mange forskellige kurser her på hjemmesiden. Vi vil, opfordre dig til, at få et personligt møde med en af vores instruktører, så du kan få besvaret eventuelle spørgsmål. Det er også vigtigt for os, at du kan se hvem vi er og omvendt.

Vores livvagtsuddannelse og de fleste kurser afholdes på vores akademi i Jylland. SIRAS ACADEMY er Europas største private træningscenter med mere end 3000 indendørs m2. Her har vi alle faciliteter, som skal bruges – lige fra undervisningslokaler til køreareal. Vi har også mulighed for at træne med bilerne indendørs under gode forhold.

Livvagtens færdigheder

Hvad kræver det af færdigheder for at varetage jobbet som livvagt ? Først og fremmest kræver arbejdet som livvagt en god fysisk og psykisk tilstand. En anden og meget vigtig egenskab er at have situationsfornemmelse og dømmekraft. Listen er næsten uendelig lang, men med en god portion livserfaring og almen sund fornuft kommer du langt.

Afhængig af hvor livvagten ønsker at arbejde, bør han eller hun som minimum beherske følgende områder:
• Nærkamp
• Våbenbetjening og kendskab til deres effekt
• Økonomi
• Taktisk kørsel
• Afsøgning for bomber & aflytningsudstyr
• Overvågning og kontraovervågning
• Lov og ret
• God etik og moral

Livvagtstjeneste

Arbejdsdagen som livvagt kan variere meget fra dag til dag, og afhænger af hvilken type klient man har, og hvad klienten beskæftiger sig med. I Danmark og andre europæiske lande hvor trusselsniveauet er lavt, arbejder livvagten ofte alene. Det stiller store krav til livvagtens færdigheder. Er det en opgave med højere trusselsniveau, vil man typisk indgå i et team af flere livvagter og have tildelt chauffører m.m. og sammen løse opgaven.

Livvagtens opgaver

Livvagtens vigtigste opgave er at beskytte klientens liv. Opgaven bør altid løses, så klienten føler sig tryg, sikker og komfortabel. Livvagten skal også forsøge at beskytte klientens livsstil og livsværdier. Nogle af de trusler som livvagten skal beskytte klienten mod, kan være alt fra kidnapningsforsøg, stalking, almindelig kriminalitet, attentat eller mindre trusler som eks. påtrængende fans m.m.

Løn som livvagt

En livvagt har en særlig uddannelse som gør, at han ofte vil have en højere løn end almindelige sikkerhedsvagter. Lønnen afhænger af jobbet og varierer fra gang til gang. Som udgangspunkt er lønnen som livvagt i Danmark fra 200 DKK i timen og opefter.

At arbejde som livvagt i høj-risiko områder som Afghanistan og Irak er selvfølgelig farligt og derfor vil lønnen også være derefter. Lønnen vil her, ofte ligge mellem 50.000 og 150.000 DKK pr. måned.

Er livvagten direkte ansat af klienten, vil det også være muligt at forhandle en lignende løn flere steder i Europa. Det afhænger af livvagtens erfaring og kvalifikationer.

Klienter

Som livvagt kan du have mange forskellige klienter. Klienterne vil ofte være offentligt kendte personer, forretningsfolk eller helt almindelige borgere som er truet, eller føler sig truet af den ene eller anden årsag.

Det er vigtigt, at kontrakten tydeligt formulerer hvem livvagtens klient er. Der er stor forskel på, om man skal passe på en person eller klienten og hele klientens familie. Som udgangspunkt kan man kun have ansvaret for en person. Omhandler jobbet at man skal varetage sikkerheden for mere end en person, bør der være mere end en livvagt på opgaven.