Nationale &

Internationale organisationer

Relevante links

Nationale organisationer

POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE (PET)

Danmarks nationale sikkerheds- og efterretningstjeneste hvis opgave blandt andet er at modvirke og bekæmpe trusler mod den indre sikkerhed.

FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE (FE)

Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste hvis opgave er at indsamle, analysere og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed og danske enheder i udlandet.

UDENRIGSMINISTERIET REJSEVEJLEDNINGER

Her kan du finde oplysninger om en række forskellige lande med særlig risiko.

Internationale organisationer

CIA WORLD FACTBOOK

Indeholder information om 266 landes historie, mennesker, regering, økonomi, geografi, kommunikation, transport, militær m.m.

EUROPEAN LAW ENFORCEMENT AGENCY (EUROPOL)

Formål: at forbedre effektiviteten og samarbejdet mellem medlemslandenes autoriteter for at forebygge terrorisme, narkosmugling og andre alvorlige former for organiseret kriminalitet.

INTERPOL

Verdens største internationale politiorganisation med 188 medlemslande.

NORHT ATLANTIC THREATY ORGANISATION (NATO)

NATO’s essential purpose is to safeguard the freedom and security of its members through political and military means.

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO)

IMO is the global standard-setting authority for the safety, security and environmental performance of international shipping.

Andre