Dato

26/11/2022 - 27/11/2022-


Vi har flere forskellige kurser inden for survival træning. De fleste starter med dette basic survival, som er et grundlæggende overlevelseskursus.

Formål:
Give kursisten en god forståelse for begrebet survival, praktiske færdigheder samt en rigtig god og lærerig oplevelse.

Hvem kan deltage?
Alle personer over 18 år kan deltage. I følge med voksne kan der i særlige tilfælde gives dispensation.

Indhold:

  • Overlevelsesmentalitet
  • Survival gear herunder tilpasning af survival kit til enkeltmand
  • Shelter typer både Emergency shelter builds og long stay
  • Knob og brug af emergency robe
  • Forskellige bål typer og primitiv ild tænding
  • Brug af knive og økser
  • Finde og rense vand herunder primitiv rensning

Varighed:
2 dage

Pris:
Pris: 1.600 kr.
Kost og logi er inkluderet i prisen.

Tilmelding og spørgsmål
Kontakt os gerne på vores Facebook side: Siras Academy eller via email info@sirasacadey.com